KeContact P20 Type 2 with fix cable
3-phase: Up to 22kW / Up to 32A
ราคาพร้อมติดตั้ง ไม่เกิน 10 เมตร จาก ระบบไฟฟ้าหลัก
ราคา:
99,000.00 บาท
สินค้าที่น่าสนใจ
[$HeaderRelatedProducts]
99,000.00 บาท
99,000.00 บาท
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2015 Vevo Systems Co., Ltd.